Kiedy przedsiębiorca może ogłosić upadłość firmy? Muszą być spełnione odpowiednie warunki

Każdy przedsiębiorca jest narażony na pogorszenie sytuacji finansowej swojego biznesu, a tym samym na ryzyko upadłości. Gdy poważne problemy finansowe ciągną się już od kilku miesięcy, w takim przypadku można rozważyć ogłoszenie upadłości firmy. W tym celu należy spełnić jednak odpowiednie warunki. Jak ogłosić upadłość firmy?

Upadłość firmy jest procesem, który służy zamknięciu prowadzonej działalności, ale również może być on elementem postępowania naprawczego. Na gruncie prawa polskiego upadłość działalności gospodarczej regulowana jest przez Ustawę z dnia 28.02.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze.

Kiedy firma może ogłosić upadłość?

Bardzo często upadłość gospodarcza kojarzona jest z dużymi spółkami, których pracownicy liczeni są w dziesiątkach, a nawet setkach. Jednak warto wskazać, że możliwa jest również upadłość firmy jednoosobowej, czyli osoby fizycznej, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Zgodnie z przepisami ogłoszenie upadłości firmy możliwe jest dla poniższych podmiotów:

  • przedsiębiorcy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność gospodarczą, zawodową w swoim imieniu
  • wspólnicy w spółkach partnerskich
  • wspólnicy w osobowych spółkach handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zadłużenie spółki swoim majątkiem
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej

Jakie warunki mogą być spełnione, aby ogłosić upadłość firmy?

Zgodnie z wymienioną wyżej ustawą, ogłoszenie upadłości firmy możliwe jest tylko wtedy, gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki.

Najważniejszym z nich jest niewypłacalność firmy. Warto przy tym wskazać, że przesłanka ta jest często mylnie rozumiana. Zgodnie z przepisami, niewypłacalność, na podstawie której możliwe jest bankructwo firmy, powinna być trwała, a wysokość zadłużenia, czyli niewykonanych zobowiązań, powinna stanowić określony odsetek wartości firmy.

Warunki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa:

  • opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynosi przynajmniej 3 miesiące
  • suma niewykonanych zobowiązań przewyższa 10% bilansowej wartości firmy

Wobec tego bieżąca niewypłacalność przedsiębiorstwa nie stanowi podstawy do złożenia wniosku o upadłość. Musi ona bowiem trwać przez przynajmniej 3 miesiące. Także wysokość zadłużenia firmy musi być na odpowiednim poziomie, by można było mówić o niewypłacalności pozwalającej na bankructwo zgodnie z przepisami prawa.

Dodatkowo, by ogłosić upadłość, firma musi dysponować majątkiem pozwalającym na zaspokojenie kosztów postępowania.

Termin ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca powinien wtedy złożyć wniosek w terminie do dwóch tygodni, licząc od dnia, w którym pojawiła się podstawa do ogłoszenia bankructwa.

Przekroczenie tego terminu spowoduje, że wniosek przedsiębiorcy o upadłość działalności gospodarczej zostanie odrzucony.

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy

Ważnym elementem niezbędnym do ogłoszenia upadłości jest także wniosek, który składany jest przez przedsiębiorcę do sądu.

Wniosek, na podstawie którego odbywa się upadłość gospodarcza, musi być starannie i dokładnie wypełniony, czyli muszą znaleźć się w nim wszystkie wymagane informacje, między innymi dotyczące rodzaju upadłości – z możliwością zawarcia układu naprawczego z wierzycielami, z likwidacją majątku, dane związane z posiadanym zadłużeniem, spis wierzycieli, informacje o tytułach egzekucyjnych.

Przejście procedury upadłościowej może być dla przedsiębiorcy dużym wyzwaniem, gdy nie zna on przepisów prawa. W takim przypadku warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy biur, które specjalizują się w pomocy zadłużonym przedsiębiorcom.