Jak działa lokata ?

Ranking lokat

Już od kilku lat nie miało miejsce większe ożywienie na rynku lokat terminowych, na które tak bardzo wyczekujemy. Co zatem aktualnie dzieje się na rynku lokat? O czym warto jest wspomnieć? Jakie lokaty są godne uwagi?Już pierwsze tygodnie roku 2011 bardzo pozytywnie zaskoczyły posiadaczy oszczędności.

Na polskim rynku pojawiła się nowa marka – Idea Bank, czyli instytucja, która należy do grupy Getin. Idea Bank zaproponował swoim klientom bardzo atrakcyjne warunki lokat terminowych z jednodniową kapitalizacją odsetek, dzięki czemu klienci, nie muszą odprowadzać podatku VAT.Ranking lokat za styczeń 2011 pokazuje, że teraz będą już rządziły wyłącznie lokaty z jednodniową kapitalizacją odsetek. Klienci nie chcą dodatkowo jeszcze tracić część i tak małych odsetek.

Każdy z nas chce zarobić na swoich oszczędnościach jak najwięcej i dlatego właśnie sięgamy po oferty lokat z kapitalizacją odsetek każdego dnia. Taka lokata pomaga klientom uciec przed stratami na inflacji. Inflacja naliczana jest każdego dnia, ale odsetki również, dlatego właśnie takie lokaty cieszą się dużym zainteresowaniem. Lokaty 2011 będą z pewnością wzbudzały dużo większe zainteresowanie niż w latach poprzednich. Skoro możliwości oszczędzania są dużo większe, to czemu mielibyśmy z nich nie korzystać? To przecież wyśmienita okazja  by zyskać troszeczkę grosza. Zawsze najgorszym wyborem jest trzymanie pieniędzy na nieoprocentowanym koncie bankowym.

Czym są lokaty rzeczowe?

Oszczędzanie pieniędzy w bankach nie jest jedynym rodzajem lokaty, na jaką sobie możemy pozwolić. I choć samo słowo „lokata” w kontekście instrumentów finansowych jest zarezerwowane jedynie dla działalności bankowej, to w przypadku lokat rzeczowych ma ono nieco inne znaczenie i może być swobodnie wykorzystywane. Czym więc są lokaty bankowe i jak możemy za ich pośrednictwem pomnażać pieniądze?

Lokaty rzeczowe są tak naprawdę materialnymi przedmiotami, których zadaniem jest zwiększenie lub przynajmniej przechowanie wartości naszych pieniędzy w czasie. Oznacza to, że za posiadaną gotówkę kupujemy określone rzeczy, które nie tracą na wartości po kilku miesiącach czy latach. Wręcz przeciwnie, ich wartość może wzrastać, dzięki czemu ich właściciele będą mogli cieszyć się dodatkowymi rzeczami. Często przedmioty będące elementem takiej lokaty rzeczowej dają nam również szansę na osiągnięcie dodatkowych bonusów – możemy z nich korzystać w życiu codziennym lub cieszyć się ich wyglądem.

Najbardziej rozpoznawalnym przykładem typowej lokaty rzeczowej jest sztuka

Najczęściej w grę wchodzą więc dzieła uznanych malarzy, grafiki czy rzeźby. Ich wartość z reguły rośnie wraz z czasem. Dotyczy to głównie znanych twórców, jednak i w przypadku dopiero co kończących naukę obiecujących adeptów akademii sztuki możemy liczyć na osiągniecie dochodów. Czasem wręcz olbrzymich. Jednak w tym wypadku wiąże się to z koniecznością ponoszenia zwiększonego ryzyka. Jednak to właśnie dzieła sztuki są zdecydowanie najpopularniejszym sposobem na lokowanie pieniędzy w przedmioty.

Innym sposobem na lokaty rzeczowe okazują się być kolekcje

Zazwyczaj chodzi o kolekcje monet czy znaczków, jednak nie jest to regułą. Tworzone przez kolekcjonerów zbiory wartościowych przedmiotów często same w sobie, dzięki liczebności rzeczy, zwiększają ich wartość dla potencjalnych kupców. Jednocześnie cieszyć mogą one oczy obecnego posiadacza, który dodatkowo może na nich całkiem nieźle zarobić. W naszym kraju najpopularniejszym rozwiązaniem są lokaty rzeczowe w postaci numizmatów. Jesteśmy drugim w Europie rynkiem monet, zaraz za Niemcami. To sprawia więc, że zarówno kolekcjonerów jak i spekulantów jest wielu, a to z kolei sprawia, że rynek ten jest dość płynny. Oczywiście w tym przypadku najważniejszym elementem jest jakośćmonety i jej unikalność.

Powyżej opisane przykłady to jedynie część rynku lokat rzeczowych. W Stanach Zjednoczonych mogą nimi być chociażby komiksy czy karty ze sportowcami, w Chinach inwestuje się raczej w porcelanę czy figury wykonane przed wiekami. W każdym kraju rynek tego typu jest nieco inny, jednak jego zadaniem zawsze jest to samo – ochrona wartości i potencjał dodatkowych zysków w przyszłości. Pomimo tego, w Polsce najpopularniejszymi lokatami są lokaty bankowe. Aby sprawdzić na jakich warunkach można obecnie założyć lokaty, odwiedź stronę Porównanie lokat – kwiecień 2013. Dowiesz się na nim, jakie oprocentowanie posiadają w tej chwili lokaty oraz porównasz oferty banków.

W czym lokata jest lepsza od funduszu inwestycyjnego?

Każdy z nas z pewnością zdaje sobie sprawę z faktu, iż produktów inwestycyjnych w swej ofercie banki posiadają naprawdę wiele. W związku z tym każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, bez względu na wysokość posiadanego kapitału czy też chęć wygenerowania określonych zysków. Mimo wszystko doradcy bankowi zwykle proponują lokaty bankowe, albo też fundusze inwestycyjne, które mają zapewnić klientom możliwie najlepsze zyski. Warto zatem zastanowić się nad tym, która z opcji jest lepsza i która przyniesie nam większe korzyści finansowe.

Różnice pomiędzy lokatami i funduszami inwestycyjnymi

Na początku należy zaznaczyć, że obie formy inwestowania nieco się od siebie różnią między innymi pod względem możliwych ewentualnych zysków, jak i poziomu ryzyka, jaki jesteśmy zmuszeni podjąć. Lokata bankowa może być bowiem zakładana zawsze od określonej kwoty ustalonej przez bank w danej ofercie. Zatem czasami jest to na przykład dwieście złotych, a czasami kilka tysięcy złotych. Wysokość tego minimum zakładowego zależy głównie od warunków, jakie proponuje nam bank, a więc głównie od oprocentowania lokaty. Jego wysokość uzależniona jest od wielu różnych czynników i średnio wynosi około sześciu procent. W ostatnim czasie możliwe zyski z tego rodzaju inwestycji znacznie spadły ze względu na obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W związku z tym opłacalność tego rodzaju inwestycji jest zdecydowanie mniejsza, aczkolwiek mimo wszystko jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż na przykład przechowywanie środków finansowych w domu czy też na nieoprocentowanym rachunku osobistym.

Oszczędzanie na lokatach bankowych

Korzystając z tego rodzaju instrumentów finansowych musimy natomiast pamiętać o tym, iż przez dany okres czasu zaznaczony w umowie nie będziemy mieli możliwości korzystania z naszych oszczędności. Jest to spowodowane tym, iż będą one w pewnym sensie „zamrożone” na ten czas, a chęć skorzystania z nich wiązałaby się z koniecznością zerwania umowy, co jest niezwykle niekorzystne ze względów finansowych. Zwykle bowiem tracimy nie tylko wszystkie naliczone do tej pory odsetki, ale i jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłaty prowizyjnej, którą naliczają poszczególne banki. Pomimo tego najlepsza lokata bankowa może nam przynieść atrakcyjne zyski i o tym trzeba pamiętać.

Inwestowanie w fundusze

Nieco inaczej sprawa wygląda natomiast w przypadku funduszy inwestycyjnych. Tutaj bowiem wykupujemy jednostki, których wartość uzależniona jest od tego, w co dany fundusz inwestuje. Minimalna ilość nabywanych jednostek dotyczy tylko niektórych umów, a zazwyczaj mamy całkowitą dowolność w tej kwestii. W co zatem inwestują tego rodzaju produkty bankowe? Przede wszystkim w obligacje skarbu państwa oraz akcje różnych spółek. Warto przy tym zaznaczyć, że jedne mogą być bardziej ryzykowne od innych, w związku z czym możemy wypracować różne zyski.

Wybór lokaty – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Wybór pomiędzy dwoma rodzajami lokat, których oprocentowanie w momencie ewentualnego podpisania umowy jest równe, powinien dać klientowi nieco do myślenia. W jaki sposób może on zyskać lub stracić decydując pomiędzy lokatą bankową o oprocentowaniu stałym bądź zmiennym?

Od czego zależy oprocentowanie?

Oprocentowanie lokat bankowych w znacznej mierze zależy od wysokości stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz zaciętości konkurencji pomiędzy bankami na rynku lokat terminowych. Zarówno wzrost stóp procentowych jak i rosnąca skala konkurencji powoduje podwyższenie oprocentowania lokat, które przecież są również źródłem finansowania kredytów bankowych oraz innych inwestycji bankowych.

Charakterystyka oprocentowanie zmiennego i stałego

Lokaty bankowe o oprocentowaniu stałym gwarantują klientowi zysk w postaci z góry znanej kwoty. Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ klient z góry może spodziewać się konkretnej sumy. Ze względu na duże zainteresowanie tego typu lokatami cieszą się one zazwyczaj wyższym oprocentowaniem w porównaniu do lokat opisanych poniżej.

Lokaty bankowe o oprocentowaniu zmiennym uzyskują wyniki zależne od wahań stóp procentowych. W momencie ich podnoszenia przez Radę Polityki Pieniężnej klient wybierający zmienne oprocentowanie zyskuje względem zakładanemu początkowo zyskowi, jak i osiągnięciom, jakie może przynieść lokata o stałym oprocentowaniu. Jednak w przypadku obniżenia wartości stóp procentowych następuje równoczesne obniżenie wartości oprocentowania na lokacie i wytworzenie straty finansowej.

W podobny sposób można rozpatrywać stratę osób zakładających lokatę oprocentowaną stałą wartością. W przypadku wzrostu wartości stóp procentowych stracą oni możliwy do uzyskania zysk, który stałby się ich udziałem w momencie wybrania lokaty o oprocentowaniu zmiennym.

Porównanie oprocentowania

Porównanie lokat o oprocentowaniu stałym i zmiennym nie powinno jednak zostać oparte jedynie o ten czynnik. Na wartość zysku znaczny wpływ ma również częstotliwość kapitalizacji odsetek oraz okres, na jaki zostanie założona lokata terminowa. Trzeba tu nadmienić, że w przypadku poszukiwania produktu finansowego mającego zamrozić zgromadzony kapitał jedynie na krótki okres czasu, dużo łatwiej jest znaleźć ofertę lokaty krótkoterminowej o oprocentowaniu stałym.

Przy obecnej tendencji do obniżania stóp procentowych oraz obniżonym wzroście gospodarczym podpisanie umowy na lokatę o oprocentowaniu zmiennym mogłoby klientom przynieść jedynie stratę. Z tego powodu istotne jest dokładne zapoznanie się z warunkami szczególnie atrakcyjnych ofert, także dedykowanych do węższych grup społecznych, dzięki czemu będzie możliwe ustrzeżenie się sytuacji, w której realny zysk wypłacony w momencie zapadalności lokaty okazuje się znacznie niższy od przewidywanego.

Jak wybrać lokatę bankową?

Lokaty bankowe należą do produktów bankowych wykorzystywanych dość powszechnie. Mimo to nie każdy oszczędzający zna czynniki wpływające na wysokość zysku z lokaty, ograniczając się jedynie do wartości oprocentowania kapitału. Warto dowiedzieć się, jak najlepiej wybrać lokatę bankową, dzięki czemu osiągnięty wynik finansowy w rzeczywistości będzie najbardziej zadowalający.

Lokaty bankowe określane są przez wiele czynników. Jedne z nich mają wpływ na wartość oferowanego zysku, inne wiążą się z dostępnością środków finansowych, ich dyspozycyjnością dla klienta banku, jeszcze inne wprowadzają element ryzyka do bezpiecznego oszczędzania. Najlepsza lokata dla konkretnego klienta nie zawsze znajduje się na szczycie dostępnych rankingów, ponieważ dla poszczególnych osób bardziej istotne mogą okazać się inne cechy lokaty bankowej.

Płynność finansowa

Wybór lokaty bankowej powinien rozpocząć się od analizy własnych potrzeb i możliwości. Nie każdy może pozwolić sobie na definitywne przekazanie oszczędności do wyłącznej dyspozycji banku, szczególnie jeśli umowa ma obejmować wiele miesięcy. W takim przypadku warto wybierać lokaty krótkoterminowe, posiadające znaczną płynność finansową, jak np. lokaty progresywne, bądź podzielić pulę kapitału pomiędzy lokatę terminową i choćby konto oszczędnościowe. W ten sposób zagwarantowana zostanie możliwość wypłacenia części oszczędności ich wykorzystanie w określonym celu.

Wybór najlepszej lokaty bankowej

Jeśli zaplecze finansowe zostało należycie zabezpieczone, bądź budżet domowy posiada odpowiednie wolne środki, można skupić się na wyborze najlepszej lokaty terminowej.

Najwyższe oprocentowanie oferują lokaty inwestycyjne, jednak są to produkty długoterminowe, natomiast sam zysk nie jest do końca pewny. Wśród tradycyjnych lokat warto wybierać te o najwyższym możliwym oprocentowaniu. Ważnie jest jednak, aby porównanie lokat nie opierało się o oprocentowanie nominalne, lecz efektywne, uwzględniające dodatkowe czynniki tj. zwiększona częstotliwość kapitalizacji odsetek.

Ze względu na zawirowania rynkowe istotne jest również odpowiednie dobranie terminu zapadalności lokaty bankowej. Najlepsza lokata bankowa w okresie spadków oprocentowania produktów bankowych oznaczać będzie lokatę niezależną od wprowadzanych zmian, czyli lokatę długoterminową, najlepiej o oprocentowaniu stałym. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przewidywanych podwyżek stóp procentowych. Wykorzystanie lokat krótkoterminowych, samoodnawialnych lub odnawianych przez klienta w różnych instytucjach, pozwala na znaczne zwiększenie zysków. Po pierwsze, kolejne umowy zawierane są na lepszych warunkach. Po drugie, działa tu strategia procentu składanego. Częstsza kapitalizacja odsetek zwiększa wartość kapitału początkowego dla kolejnej lokaty, przez co na kolejne odsetki pracuje już większa suma.