Jakie są rodzaje kredytów hipotecznych?

pożyczka

Rynek finansowy jest bardzo rozbudowany i skomplikowany. Instytucje finansowe oferują wiele produktów. Dotyczy to także kredytów hipotecznych, których jest kilka rodzajów. Warto dowiedzieć się nich czegoś więcej, jako że różnice między nimi mogą mieć duże znaczenie dla kredytobiorcy.

Zwykły kredyt hipoteczny

Rzecz jasna sam kredyt hipoteczny to zobowiązanie wieloletnie, które jest zabezpieczone hipoteką. Jest ono zaciągane w banku na okres maksymalnie trzydziestu pięciu lat. Celem zwykłego kredytu hipotecznego jest zakup mieszkania i nie ma tu znaczenia, czy pochodzi ono z rynku wtórnego, czy od developera. Nie jest to jednak jedyny rodzaj kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym.

Kredyt budowlano-hipoteczny

Istnieje także kredyt budowlano-hipoteczny. Podobnie jak w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego jest on zaciągany w celach mieszkaniowych. W tym wypadku jednak kredyt wypłacany jest w transzach, a sam kredyt jest sposobem sfinansowania mieszkania będącego w trakcie budowy. Może być również zaciągany w celu przeprowadzenia remontu.

Warto dodać, że kredyt budowlano-hipoteczny składa się de facto z dwóch części. Najpierw jest traktowany jako kredyt budowlany, a później jest przekształcany w kredyt hipoteczny. Z tego powodu może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, np. w postaci ubezpieczenia czy wykupu polisy. Wiąże się także z dodatkowymi formalnościami, choćby w postaci przedstawienia harmonogramu prac. Ponadto, ma wyższą prowizję, co jest związane na przykład z koniecznością weryfikacji postępów budowy i od czego może być uzależniona wypłata kolejnych transz.

Kredyt konsolidacyjny

Z kolei kredyt konsolidacyjny to sposób na połączenie innych kredytów w jeden z zabezpieczeniem w postaci hipoteki. Zamiast płacić kilka rat różnych zobowiązań, można spłacać jedną ratę. Kredytobiorca może w ten sposób obniżyć miesięczne koszty długu i rozciągnąć spłatę w czasie, zarazem uporządkowując swoją sytuację finansową. Im dłuższy okres spłaty, tym niższe oprocentowanie. Konsolidacji zazwyczaj poddawane są kredyty mieszkaniowe, samochodowe, konsumpcyjne, w kartach kredytowych, na rachunkach osobistych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kredyt refinansowy

W przypadku kredytu refinansowego dochodzi do przeniesienia kredytu hipotecznego z jednego banku do drugiego. Dostrzegając dla siebie lepsze warunki, kredytobiorca może zdecydować się na przeniesienie kredytu do innej instytucji finansowej. Innym powodem może być chęć zrezygnowania z usług danego banku. Ważne jest to, że chce się przenieść.

Przy okazji zmianie kredytodawcy może towarzyszyć opcja wydłużenia okresu spłaty długu, a nawet możliwość powiększenia zobowiązania. Warto jednak dokładnie przeliczyć wszystkie koszty, jako że uzyskanie kredytu refinansowego może się wiązać z dodatkowymi opłatami. Niższa stopa oprocentowania może się wiązać z wyższą prowizją. Oszczędność na marży bankowej może zostać pochłonięta przez opłatę za wcześniejszą spłatę długu, itd.

Odwrócony kredyt hipoteczny

Istnieje także odwrócony kredyt hipoteczny. Jest on kierowany do osób starszych jako dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Jego specyfika polega na tym, że kredytobiorca nie musi spłacać długu, zaś po śmierci kredytobiorcy nieruchomość staje się własnością banku. Oczywiście, spadkobiercy mogą i mają prawo w takim wypadku spłacić tego rodzaju kredyt, zachowując nieruchomość dla siebie. Mają także prawo do rekompensaty, jeśli wartość nieruchomości jest wyższa niż kwota zadłużenia.

Pożyczka hipoteczna

Oprócz kredytów na rynku są również dostępne pożyczki hipoteczne. Cel może być dowolny, chociaż nie może być to działalność gospodarcza. Zabezpieczeniem jest tu oczywiście hipoteka. Ponadto, pożyczka nie musi być wcale udzielana przez bank. Może to być firma pożyczkowa. Pożyczka różni się oprocentowaniem i wysokością kwoty maksymalnej pożyczanej kwoty, ale i w tym przypadku okres spłaty długu rozłożony jest na lata.